tiistai 11. tammikuuta 2022

Matematiikan historiassa 31. elokuuta

Vuonna 1945 elokuun 31. päivänä kuoli Lvovissa (nykyisin Ukrainaa) puolalainen matemaatikko Stefan Banach, joka loi pohjan nykyaikaiselle funktionaalianalyysille ja auttoi kehittämään topologisten vektoriavaruuksien teoriaa. Lisäksi hän työskenteli mittateorian, joukkoteorian ja ortogonaaliseten sarjojen parissa. Väitöskirjassaan vuodelta 1920 hän määritteli aksiomaattisesti sen, mitä nykyään kutsutaan Banach-avaruudeksi. Ideaa tähän olivat esitelleet muutkin (esimerkiksi Wiener esitteli notaation, muttei kehittänyt teoriaa). Nimen "Banach-avaruus" antoi Fréchet, hän nimesi myös Banach-algebrat. Banachin työn merkitys on siinä, että hän kehitti funktionaalianalyysin systemaattisen teorian alueelle, jossa aikaisemmin oli ollut vain irrallisia tuloksia, jotka kuitenkin sitten näyttivät sopivan uuteen teoriaan.

Kuva: Wikipedia

Ei kommentteja: