keskiviikko 21. lokakuuta 2020

Matematiikan historiassa tänään 21. lokakuuta

Vuonna 1687 lokakuun 21. päivänä syntyi Baselissa kuuluisan sveitsiläisen matemaatikkosukuun jäsen Nicolaus I Bernoulli (kuoli 29.11.1759 Baselissa). Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1709, hoiti professuuria Padovassa 1716 - 1722 keskittyen pääasiassa geometriaan ja differentiaaliyhtälöihin. Hän palasi Sveitsiin 1722 ja hoiti logiikan professuuria Baselin yliopistossa. Hänen tärkeimmät tuotoksensa ovat nähtävissä lähinnä kirjeissä, joita hän vaihtoi ajan tunnettujen matemaatikkojen , esim. Eulerin ja Leibnizin kanssa. Kuva: peoplepill.com

1914 lokakuun 21. päivänä syntyi yhdysvaltalainen matemaatikko Martin Gardner Tulsassa, Oklahomassa. Vuodesta 1957 vuoteen 1980 hän kirjoitti "Mathematical Games" -nimistä kolumnia Scientifical American -lehteen. Monia näistä teksteistä on koottu lukuisiksi kirjoiksi. Hän on popularisoinut matemattiikkaa ehkäpä enemmän kuin kukaan muu.

Hänen kirjojaan on julkaistu myös suomeksi:

Älyniekka: Jokamiehen ongelmakirja: 57 piirrosta. (The Scientific American book of mathematical puzzles & diversions, 1959; The second Scientific American book of mathematical puzzles & diversions, 1961.) Amerikkalaisista alkuteoksista valikoinut ja suomentanut Pertti Jotuni. Helsinki: Weilin + Göös, 1965. Laajennettu laitos 1970, täydentänyt Kari J. Pekkanen. Ongelmatarinoita. (Mathematical puzzle tales, 2001.) Suomentanut Antti Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2003. ISBN 952-5202-50-X. Matemaattisia huvituksia. Suomentanut Antti Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2009. ISBN 952-5202-79-8.

Martin Gardnerista on sanottu, että hän muutti tuhansia lapsia matemaatikoiksi ja tuhansia matemaatikoita lapsiksi.

Kuva: Wikipedia

Ei kommentteja: