keskiviikko 17. marraskuuta 2021

Matematiikan historiassa 17. heinäkuuta

Vuonna 1912 heinäkuun 17. päivänä kuoli Pariisissa hyvin äkillisesti eräs kaikkien aikojen suurimpia matemaatikkoja, Jules Henri Poincare. Hän oli matemaatikko, teoreettinen fyysikko, insinööri ja tieteen filosofi. Häntä on usein kuvattu polymatemaatikoksi ja viimeiseksi univeraslistiksi koska hän loisti kaikilla hänen elinaikanaan olleilla tieteenaloilla.

Matemaatikkona ja fyysikkona Poincare teki monia perustavanlaatuisia avauksia puhtaaseen ja sovellettuun matematiikkaan, matemaattiseen fysiikkaan ja taivaan mekaniikkaan. Hän muotoili Poincaren konejektuurin, yhden tunnetuimmista matemaattisista ongelmista, jonka Grigori Perelman lopulta todisti. Hänen tuloksensa kolmen kappaleen ongelmassa johtivat kaoottisen deterministisen systeemin löytämiseen ja loi perustan modernille kaaosteorialle. Häntä pidetään myös yhtenä topologian kehittäjänä.

Poincare esitteli nykyaikaisen suhteellisuuden käsitteen ja esitti ensimmäisenä Lorentz-muunnokset modernissa symmetrisessä muodossa. Hän löysi suhteellisen nopeuden muunnokset ja kirjasi ne kirjeeseen hollantilaiselle fyysikkolle Hendrik Lorentzille vuonna 1905. Näin hän sai täydellisen ennustettavuuden kaikille Maxwellin yhtälöille, mikä oli tärkeä askel erityisen suhteellisuuden muotoilussa.

Einsteinin erityisen suhteellisuusteoria luomisen pohjana olivat vahvasti Poincaren ja Lorentzin työt. Einstein ja hänen patenttitoimistossa työskennellyt kollegansa Michele Besso perustivat pienen ryhmän nimeltä "Akademie Olympia", joka kokoontui viikoittain puhumaan tieteestä ja filosofiasta. He lukivat yhdessä muun muassa David Humen, Henri Poincarén ja Ernst Machin teoksia. Einsteinin töissähän on varsin erikoista se, ettei niissä ole lähdeviitteitä.

Kuva: Wikipedia

Ei kommentteja: