sunnuntai 21. marraskuuta 2021

Matematiikan historiassa 31. heinäkuuta

Vuonna 1669 heinäkuun 31. päivänä Isaac Newton tuli tunnetuksi. Tuolloin Lucas-professori Isaac Barrow lähetti John Collinsille Newtonin käsikirjoituksen De analysi ja sen myötä alkoi Newtonin anonyymiteetti hävitä. De analysi oli koonti Newtonin calculusta koskevista töistä ja hän kirjoitte sen nähtyään Nicholas Mercatorin Logarithmotechnia (1668), jossa oli sarjakehitelmaä lausekkeelle log(1+ x). Newton kirjoitti työnsä jotta ei olisi menettänyt ansioitumistaan päättymättömien sarjojen kehittäjänä. Collins havaitsi heti Newtonn lahjakkuuden. Vaikka tämä Newton käsikirjoitus julkaistiin vasta vuonna 1704, se johti hänen nimittämiseensä Lucas-professoriksi 29. päivänä lokakuuta vuonna 1669.

Lucas-professuuri (engl. Lucasian Professor of Mathematics) on Henry Lucasin vuonna 1663 perustama matematiikan professuuri Cambridgen yliopistossa. Virallisesti viran perusti Kaarle II 18. tammikuuta vuonna 1664. Lucasin kuoltua joulukuussa 1663 hän jätti testamentissaan yliopistolle lähes 4 000 kirjaa. Testamentissa hän myös määräsi Lucas-professuurille ehdot, jotka viran haltijan on täytettävä. Eräs ehto oli, ettei viran haltija saa käydä aktiivisesti kirkossa. Ensimmäinen Lucas-professori oli Isaac Barrow ja nykyään virassa on fyysikko Michael Cates.

Kuva: Wikipedia

Ei kommentteja: